Hva er rentes rente og hvordan påvirker det din økonomi?

Du vil ved to tilfeller få kjennskap til begrepet renters rente; enten når du sparer penger eller når du skylder penger. Kort fortalt kan vi si at det er et økonomisk begrep som forklarer hvordan en inntjening eller kostnad utvikler seg avhengig av historikk. For å gjøre det litt enklere har vi valgt å dele… Continue reading Hva er rentes rente og hvordan påvirker det din økonomi?