Uncategorized

Hva er rentes rente og hvordan påvirker det din økonomi?

Du vil ved to tilfeller få kjennskap til begrepet renters rente; enten når du sparer penger eller når du skylder penger. Kort fortalt kan vi si at det er et økonomisk begrep som forklarer hvordan en inntjening eller kostnad utvikler seg avhengig av historikk. For å gjøre det litt enklere har vi valgt å dele inn artikkelen i to deler: den ene omhandler rentes rente på lån og den andre delen viser hvordan begrepet påvirker dine oppsparte midler. Det er viktig å skille disse to tingene fra hverandre av den enkle grunnen av at renteutvikling på utestående lån er negativt for privatøkonomien mens tilsvarende utvikling på sparepengene dine virker positivt. «Når lånet utvikler seg» Har du noen gang hørt at det er dyrt å ikke nedbetale gjeld som har en høy rente? Grunnen til det er at rente-effekten og de totale omkostningene har en direkte relevans til renters rente. Dette…