Nominell og effektiv rente på lån uten sikkerhet

I lånebransjen finnes det mange begreper og uttrykk som kanskje ikke kan være like enkle å forstå seg på for den vanlige mannen i gata. Når man snakker om lån og sånt så vil man ofte komme borti begreper som nominell og effektiv rente. Disse to har ganske så mye med hverandre å gjøre, men dersom man ser på «feil» tall her så kan man fort bli lurt til å tro at et lån er billigere enn hva det faktisk er. Derfor skal vi her fortelle deg hva nominell og effektiv rente på lån uten sikkerhet faktisk betyr.

Dette er den nominelle renten

Dette er den renten som banken krever for at de skal tilby deg et lån, og som oftest så vil banken operere med sin laveste eksempelrente som gjerne er på 7-8 prosent. Men for de fleste så er det utopisk å tro at dette er den reelle kostnaden ved lånet, ettersom gebyrer og andre utgifter ikke er inkludert.

I tillegg så vil den egentlige renten du får først bli fastsatt når du har lagt inn en søknad, og økonomien din har blitt vurdert. Derfor må du regne med en helt annen rente enn den nominelle renten som er oppgitt som eksempel hos bankene, og egentlig er det bare den effektive renten som trenger din oppmerksomhet.

Og hva er så effektiv rente?

Hvorfor den effektive renten er så viktig, vil du nå forstå. Dette er fordi den effektive renten inkluderer den nominelle renten, PLUSS alle andre kostnader ved lånet. Det vil si blant annet gebyrer, i form av termingebyr og etableringsgebyr. Er sistnevnte på 1000 kroner så vil det utgjøre en stor sum i den totale nedbetalingen, samtidig som et termingebyr på 60 kroner i måneden også vil øke dine totale utgifter. Alt dette er inkludert i prosenten som kalles for effektiv rente, og derfor er det svært enkelt for deg som kunde å forholde deg til den.

Bankene oppgir ofte en eksempelrente på effektiv rente, og denne er mer troverdig ettersom den er basert på et gjennomsnitt for deres lånekunder. På denne måten kan du kanskje tenke deg til hvordan du selv vil ligge an i forhold til en lånesøknad i den aktuelle banken.

Reell rente etter skattefradrag

Når du nå vet hvordan rentene fungerer, så skal det sies at renten alltid vil være lavere enn det man får oppgitt – forutsatt at man betaler skatt. Dette fordi at man i 2016 har 25 prosent skattefradrag på alt av renteutgifter. Betaler du 10 000 kroner i renter på et lån uten sikkerhet i løpet av ett år, så vil du få tilbakeført 2500 kroner av disse på selvangivelsen. Med andre ord vil den reelle renteutgiften være vesentlig lavere enn det man får oppført, men man er naturligvis nødt til å betale inn de rentene som banken krever på hver faktura uansett. Men når skatteoppgjøret kommer, så er det en viss glede!

Se mer info på https://www.forbrukslån.no

Comments are closed.